Tjänster
Mastering

Alltid rätt ljud
för din valda kanal

Mastering är processen för att anpassa den färdiga inspelningen. Allt för att nå ett så bra resultat som möjligt, oavsett hur inspelningen når lyssnaren. Allt i syfte att förbereda låten inför distribution ut till digitala plattformar, alternativt genom analog distribution.